Skrzynie z tektury 4G - przepisy

Skrzynie muszą być wykonane z tektury pełnej lub dwustronnej falistej (jedno- lub wielowarstwowej) o dużej wytrzymałości i wysokiej jakości, dostosowanej do pojemności i przeznaczenia skrzyni.

Wodoodporność powierzchni zewnętrznej musi być taka, aby przyrost masy zmierzony podczas trwającego 30 minut badania absorpcji wody metodą Cobb’a, nie był większy niż 155 g/m² - patrz norma ISO 535:1991.

Tektura musi być odpowiednio wytrzymała na zginanie.
Tektura musi być wykrojona i uformowana bez porysowania oraz ponacinana tak, aby umożliwić złożenie skrzyni bez pęknięć, naderwania powierzchni lub nadmiernego wygięcia. Warstwa żłobkowana falistej tektury musi być trwale sklejona z warstwą zewnętrzną.

Krawędzie skrzyni mogą zawierać drewnianą ramę lub mogą być całkowicie wykonane z drewna lub z innego odpowiedniego materiału. Dla wzmocnienia można zastosować drewniane listwy lub inne odpowiednie materiały.

Jeżeli zamknięcie jest wykonywane przez sklejenie lub za pomocą taśmy klejącej, należy stosować klej wodoodporny.