Proces certyfikacji opakowań UN

Wszystkie nasze certyfikowane opakowania są zgodne z przepisami:

ADR / RID / ADN 6.1.1.4 i 6.1.5.1.3
IMDG 6.1.1.3 i 6.1.5.1.3
IATA 5.0.2.5 i 6.3.1.1.2

i są ważne dla: 

ADR – transport drogowy
RID – transport kolejowy
ADN – transport śródlądowy
IMDG – transport morski
ICAO / IATA – transport lotniczy

Jak przebiega cały proces certyfikacji:
1 - Ustalamy co ma być pakowane (nr UN towaru niebezpiecznego i grupa pakowania)
2 - Jakie opakowania wewnętrzne będą użyte (butelki, puszki, worki, baterie itp) 
3 - Jaką maksymalną wagę brutto może mieć opakowanie.
4 - Czas certyfikacji trwa od 40 do 60 dni
5 - Czas produkcji opakowań od 7 do 10 dni roboczych

Certyfikacja i produkcja opakowań jest opłacalna od 2000 sztuk i im większa ilość tym cena opakowania jest niższa.
Nasza oferta obejmuje proces certyfikacji, produkcji i dostawy opakowań do magazynu zamawiającego.