Dostępne wymiary UN4G/Y (dla II, III grupy Pakowania) - ilości paletowe i półpaletowe

długość wewnętrzna mm szerokość wewnętrzna mm wysokość wewnętrzna mm Maksymalna waga brutto (kg)                Y (II GP)
140 120 170 1,3
182 182 251 7
280 180 230 9
350 350 275 19
355 355 275 30
380 280 230 16
380 280 370 27
380 280 440 27
388 288 442 31
390 305 140 4
430 430 420 41
480 280 250 16
579 379 423 44
580 380 275 45
580 380 420 40
580 380 420 51
775 575 410 88
780 580 425 83
1170 770 720 275
1175 775 720 253